­
Według najświeższych informacji opublikowanych przez urząd imigracyjny, 1 lipca 2016 wejdą w życie zmiany w aplikacjach o wszystkie wizy studenckie.

Poniżej przedstawimy Wam główne założenia tych zmian, które mają na celu usprawnienie dotychczasowych procedur.

Uwaga: Zmiany nie będą dotyczyć aplikacji złożonych przed terminem 1 lipca. Będą jednak dotyczyć członków rodziny aplikujących o dołączenie do wizy studenta, nawet jeśli student ten otrzymał swoją wizę według starych zasad.

Aplikacja online
Od tej pory wszystkie aplikacje będą mogły zostać złożone tylko online, na stronie urzędu imigracyjnego, poprzez ImmiAccount. Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie aplikacji ma wynosić do miesiąca.

Każdy kto zapisze się do szkoły poprzez nasze biuro otrzymuje od nas pełny serwis dotyczący złożenia aplikacji wizowej w urzędzie imigracyjnym. Jako nieliczni agenci edukacyjni oferujący pomoc w języku polskim jesteśmy także licencjonowaną agencją migracyjną. Naszą licencję można sprawdzić na stronie MARA

Jedna kategoria wizowa
Jak dotąd wizy studenckie otrzymywały różne kategorie (tzw. subclass number np. 570, 572, 573) w zależności od rodzaju kursu (kurs językowy, kurs na poziomie college’u, kurs na poziomie edukacji wyższej). Według nowych zasad wszystkie wizy studenckie będą miały kategorię 500, niezależnie od rodzaju kursu, na jaki ma uczęszczać aplikant.

Ocena poziomu ryzyka imigracyjnego
Procedura aplikacyjna, liczba i rodzaj wymaganych dokumentów zależeć będzie od dwóch czynników:
- kraju, z jakiego pochodzi aplikant,
- placówki edukacyjnej, do której się zapisuje na naukę.
Zarówno kraj pochodzenia, jak i placówka edukacyjna, będą przypisane do odpowiedniej grupy ryzyka, ustalanej przez sam urząd imigracyjny dla poszczególnych krajów i placówek.
W zależności od wspominanych czynników, aplikant może być pytany m.in. o przedstawienie potwierdzenia znajomości językowej (wynik akredytowanego egzaminu z języka angielskiego) czy przedstawienie dowodu na dostęp do wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z nauką i życiem w Australii na okres ważności wizy studenckiej, o którą aplikuje.
Jest to związane z założeniem wizy studenckiej, jakim jest tymczasowy pobyt w Australii w celu nauki. Rozpatrując daną aplikację, urząd imigracyjny będzie sprawdzał, czy powody przyjazdu bądź pobytu w Australii są zgodnie z tym założeniem i czy aplikant jest rzeczywiście uczciwym studentem, mającym zamiar pozostać w Australii tymczasowo, na okres nauki.
Urząd imigracyjny zapowiada skrupulatne sprawdzanie dołączanych dokumentów pod kątem ich prawdziwości i rzetelności.

Zmiana programu nauki

Jeśli w trakcie nauki osoba posiadająca wizę studencką, którą otrzymała według nowych zasad, będzie chciała zmienić kurs, może to zrobić tylko wtedy, gdy nowy kurs jest tego samego poziomu, określonego w ramach Australian Qualification Framework (AQF).

Informacje związane z nowymi zasadami opublikowane są na stronie urzędu imigracyjnego pod linkiem: www.border.gov.au/Trav/Stud/changes-student-visa
 
Pomoc naszej agencji
Zmiany opisane powyżej były planowane przez australijski rząd już od jakiegoś czasu i jako licencjonowana agencja migracyjna i edukacyjna otrzymaliśmy już odpowiednie szkolenia związane z nowymi procedurami.
Nasza agencja zajmuje się zarówno przygotowaniem programu nauki, jak i potem zajęcie się całą procedurą związaną z zapisem do szkoły i aplikacją o wizę studencką.  

Osoby, które zapisują się na program nauki poprzez nasze biuro, do jednej z reprezentowanych przez nas placówek, nie płacą za nasz serwis związany z zapisem do szkoły oraz aplikacją o wizę studencką.
­

Nasz serwis - wiza studencka

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat nauki/ studiów w Australii nasze biuro oferuje serweis związany z wyborem odpowieniego kursu / programu nauki jak i pomoc dotyczącą zapisu do placówek edukacyjnych i pomoc związaną z aplikacją o wizę studencką.

 

­